Deuteronomy 16:6

ABP_GRK(i)
  6 G237.1 αλλ΄ η G1519 εις G3588 τον G5117 τόπον G3739 ον G302 αν G1586 εκλέξηται G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός σου G1473   G1941 επικληθήναι G3588 το G3686 όνομα αυτού G1473   G1563 εκεί G2380 θύσεις G3588 το G3957 πάσχα G2073 εσπέρας G4314 προς G1424 δυσμάς G2246 ηλίου G1722 εν G3588 τω G2540 καιρώ G3739 ω G1831 εξήλθες G1537 εκ G1093 γης G* Αιγύπτου