Deuteronomy 10:4

ABP_GRK(i)
  4 G2532 και G1125 έγραψεν G1909 επί G3588 τας G4109 πλάκας G2596 κατά G3588 την G1124 γραφήν G3588 την G4413 πρώτην G3588 τους G1176 δέκα G3056 λόγους G3739 ους G2980 ελάλησε κύριος G2962   G4314 προς G1473 υμάς G1722 εν G3588 τω G3735 όρει G1537 εκ G3319 μέσου G3588 του G4442 πυρός G1722 εν G2250 ημέρα G3588 της G4864 συναγωγής G2532 και G1325 έδωκεν G1473 αυτάς G2962 κύριος G1473 εμοί