Daniel 4:32-35

ABP_GRK(i)
  32 G2532 και G575 από G3588 των G444 ανθρώπων G1473 σε εκδιώξουσι G1559   G2532 και G3326 μετά G2342 θηρίων G66 αγρίων G3588 η G2733 κατοικία σου G1473   G2532 και G5528 χόρτον G5613 ως G1016 βούν G5595 ψωμιούσι G1473 σε G2532 και G2033 επτά G2540 καιροί G236 αλλαγήσονται G1909 επί G1473 σε G2193 έως G3739 ου G1097 γνως G3754 ότι G2961 κυριεύει G3588 ο G5310 ύψιστος G3588 της G932 βασιλείας G3588 των G444 ανθρώπων G2532 και G3739 ω εάν G1437   G1380 δόξη G1325 δώσει G1473 αυτήν
  33 G1473 αυτή G3588 τη G5610 ώρα G3588 ο G3056 λόγος G4931 συνετελέσθη G1909 επί G* Ναβουχοδονόσορ G2532 και G575 από G3588 των G444 ανθρώπων G1559 εξεδιώχθη G2532 και G5528 χόρτον G5613 ως G1016 βούς G2068 ήσθιε G2532 και G575 από G3588 της G1408.1 δρόσου G3588 του G3772 ουρανού G3588 το G4983 σώμα αυτού G1473   G911 εβάφη G2193 έως G3588 αι G2359 τρίχες αυτού G5613 ως G3023 λεόντων G3170 εμεγαλύνθησαν G2532 και G3588 οι G3689.1 όνυχες αυτού G1473   G5613 ως G3732 ορνέων
  34 G2532 και G3326 μετά G3588 το G5056 τέλος G3588 των G2250 ημερών G1473 εγώ G* Ναβουχοδονόσορ G3588 τους G3788 οφθαλμούς μου G1473   G1519 εις G3588 τον G3772 ουρανόν G353 ανελαβον G2532 και G3588 αι G5424 φρένες μου G1473   G1909 επ΄ G1473 εμέ G1994 επεστράφησαν G2532 και G3588 τω G5310 υψίστω G2127 ηυλόγησα G2532 και G3588 τω G2198 ζώντι G1519 εις G3588 τους G165 αιώνας G134 ήνεσα G2532 και G1392 εδόξασα G3754 ότι G3588 η G1849 εξουσία αυτού G1473   G1849 εξουσία G166 αιώνιος G2532 και G3588 η G932 βασιλεία αυτού G1473   G1519 εις G1074 γενεάν G2532 και G1074 γενεάν
  35 G2532 και G3956 πάντες G3588 οι G2730 κατοικούντες G3588 την G1093 γην G5613 ως G3762 ουδέν G3049 ελογίσθησαν G2532 και G2596 κατά G3588 το G2307 θέλημα αυτού G1473   G4160 ποιεί G1722 εν G3588 τη G1411 δυνάμει G3588 του G3772 ουρανού G2532 και G1722 εν G3588 τη G2733 κατοικία G3588 της G1093 γης G2532 και G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G3739 ος G496.1 αντιποιήσεται G3588 τη G5495 χειρί αυτού G1473   G2532 και G2046 ερεί G1473 αυτώ G5100 τι G4160 εποίησας