Daniel 1:4

ABP_GRK(i)
  4 G3495 νεανίσκους G3739 οις G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G1722 εν G1473 αυτοίς G3470 μώμος G2532 και G2570 καλούς G3588 τη G3799 όψει G2532 και G4920 συνιέντας G1722 εν G3956 πάση G4678 σοφία G2532 και G1097 γινώσκοντας G1108 γνώσιν G2532 και G1269.4 διανοουμένους G5428 φρόνησιν G2532 και G3739 οις G1510.2.3 εστιν G2479 ισχύς G1722 εν G1473 αυτοίς G2476 εστάναι G1722 εν G3588 τω G3624 οίκω G1799 ενώπιον G3588 του G935 βασιλέως G2532 και G1321 διδάξαι G1473 αυτούς G1121 γράμματα G2532 και G1100 γλώσσαν G* Χαλδαίων