2 Samuel 6:17-19

ABP_GRK(i)
  17 G2532 και G1533 εισφέρουσι G3588 την G2787 κιβωτόν G3588 του G2962 κυρίου G2532 και G659 απέθηκαν αυτήν G1473   G1519 εις G3588 τον G5117 τόπον αυτής G1473   G1722 εν G3319 μέσω G3588 της G4633 σκηνής G3739 ης G4078 έπηξεν G1473 αυτή G* Δαυίδ G2532 και G399 ανήνεγκε Δαυίδ G1473   G3646 ολοκαυτώματα G1799 ενώπιον G2962 κυρίου G2532 και G1516 ειρηνικάς
  18 G2532 και G4931 συνετέλεσε Δαυίδ G*   G399 αναφέρων G3588 τας G3646.1 ολοκαυτώσεις G2532 και G3588 τας G1516 ειρηνικάς G2532 και G2127 ευλόγησε G3588 τον G2992 λαόν G1722 εν G3686 ονόματι G2962 κυρίου G3588 των G1411 δυνάμεων
  19 G2532 και G3307 εμέρισε G3956 παντί G3588 τω G2992 λαώ G1519 εις G3956 πάσαν G3588 την G1411 δύναμιν G3588 του G* Ισραήλ G575 από G435 ανδρός G2193 έως G1135 γυναικός G1538 εκάστω G2855.2 κολλυρίδα G740 άρτου G2532 και G2077.2 εσχαρίτην G2532 και G2974.5 λάγανον G575 από G5079.2 τηγάνου G2532 και G565 απήλθε G3956 πας G3588 ο G2992 λαός G1538 έκαστος G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον αυτού G1473