2 Samuel 6:16

ABP_GRK(i)
  16 G2532 και G1096 εγένετο G3588 της G2787 κιβωτού G3854 παραγινομένης G2193 έως G3588 της G4172 πόλεως G* Δαυίδ G2532 και G* Μελχόλ G2364 θυγάτηρ G* Σαούλ G1253.1 διέκυπτε G1223 διά G3588 της G2376 θυρίδος G2532 και G1492 είδε G3588 τον G935 βασιλέα G* Δαυίδ G3738 ορχούμενον G2532 και G351.1 ανακρουόμενον G1799 ενώπιον G2962 κυρίου G2532 και G1847 εξουδένωσεν αυτόν G1473   G1722 εν G3588 τη G2588 καρδία αυτής G1473