2 Chronicles 14:8

ABP_GRK(i)
  8 G2532 και G1096 εγένετο G3588 τω G* Ασά G1411 δύναμις G3696.1 οπλοφόρων G142 αιρόντων G2375 θυρεούς G2532 και G1393.2 δόρατα G1722 εν G* Ιούδα G5145 τριακόσιαι G5505 χιλιάδες G2532 και G1722 εν G* Βενιαμίν G3990.4 πελτασταί G2532 και G5115.1 τοξόται G1250 διακόσιαι G2532 και G3589 ογδοήκοντα G5505 χιλιάδες G3956 πάντες G3778 ούτοι G4170.3 πολεμισταί G1411 δυνάμεως