1 Samuel 30:17

ABP_GRK(i)
  17 G2532 και G2064 ήλθεν G1909 επ΄ G1473 αυτούς G* Δαυίδ G2532 και G3960 επάταξεν G1473 αυτούς G575 από G2193.1 εωσφόρου G2532 και G2193 έως G1166.2 δείλης G2532 και G3588 της G1887 επαύριον G2532 και G3756 ου διεσώθη G1295   G1537 εξ G1473 αυτών G435 ανήρ G3754 ότι G237.1 αλλ΄ η G5071 τετρακόσια G3808 παιδάρια G3739 α G1910 επέβη G1909 επί G2574 καμήλους G2532 και G5343 έφυγον