1 Samuel 29:6

ABP_GRK(i)
  6 G2532 και G2564 εκάλεσεν Ακχίς G*   G3588 τον G* Δαυίδ G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G2198 ζη κύριος G2962   G3754 ότι G2112.3 ευθύς συ G1473   G2532 και G18 αγαθός G1722 εν G3788 οφθαλμοίς μου G1473   G2532 και G3588 η G1841 έξοδός σου G1473   G2532 και G3588 η G1529 είσοδός σου G1473   G3326 μετ΄ G1473 εμού G1722 εν G3588 τη G3925 παρεμβολή G3754 ότι G3756 ουχ G2147 εύρον G2596 κατά G1473 σου G2549 κακίαν G575 αφ΄ G3739 ης G2250 ημέρας G2240 ήκεις G4314 προς G1473 με G2193 έως G3588 της G2250 ημέρας ταύτης G3778   G2532 και G1722 εν G3788 οφθαλμοίς G3588 των G4568.2 σατραπών G3756 ουκ G18 αγαθός G1473 συ