1 Samuel 11:11

ABP_GRK(i)
  11 G2532 και G1096 εγένετο G3326 μετά G3588 την G839 αύριον G2532 και G5087 έθετο Σαούλ G*   G3588 τον G2992 λαόν G1519 εις G5140 τρεις G746 αρχάς G2532 και G1531 εισπορεύονται G1519 εις G3319 μέσον G3588 της G3925 παρεμβολής G1722 εν G3588 τη G4407 πρωϊνή G5438 φυλακή G2532 και G5180 έτυπτον G3588 τους G5207 υιούς G* Αμμών G2193 έως G1241.1 διεθερμάνθη G3588 η G2250 ημέρα G2532 και G1096 εγενήθη G3588 οι G5275 υπολελειμμένοι G1289 διεσπάρησαν G2532 και G3756 ουχ G5275 υπελείφθησαν G1722 εν G1473 αυτοίς G1417 δύο G2089 επί το αυτό G3588   G1473