1 Kings 8:39

ABP_GRK(i)
  39 G2532 και G1473 συ G1522 εισακούση G1537 εκ G3588 του G3772 ουρανού G1537 εξ G2092 ετοίμου G2732 κατοικητηρίου G1473 σου G2532 και G2436 ίλεως έση G1510.8.2   G2532 και G4160 ποιήσεις G2532 και G1325 δώσεις G435 ανδρί G2596 κατά G3956 πάντας G3588 τας G3598 οδούς αυτού G1473   G2531 καθώς αν G302   G1097 γνως G3588 την G2588 καρδίαν αυτού G1473   G3754 ότι G1473 συ G3441 μονώτατος G1492 οίδας G3588 την G2588 καρδίαν G3956 πάντων G3588 των G5207 υιών G444 ανθρώπων