1 Kings 16:24

ABP_GRK(i)
  24 G2532 και G2932 εκτήσατο Αμβρί G*   G3588 το G3735 όρος G3588 το G* Σωμορών G3844 παρά G* Σεμήρ G3588 του G2962 κυρίου G3588 του G3735 όρους G1417 δύο G5007 ταλάντων G694 αργυρίου G2532 και G3618 ωκοδόμησε G3588 το G3735 όρος G2532 και G1941 επεκάλεσε G3588 το G3686 όνομα G3588 του G3735 όρους G3739 ου G3618 ωκοδόμησεν G1909 επί G3588 τω G3686 ονόματι G* Σεμμήρ G3588 του G2962 κυρίου G3588 του G3735 όρους G* Σωμορών