1 John 5:16

ABP_GRK(i)
  16 G1437 εάν G5100 τις G1492 ίδη G3588 τον G80 αδελφόν αυτού G1473   G264 αμαρτάνοντα G266 αμαρτίαν G3361 μη G4314 προς G2288 θάνατον G154 αιτήσει G2532 και G1325 δώσει G1473 αυτώ G2222 ζωήν G3588 τοις G264 αμαρτάνουσι μη G3361   G4314 προς G2288 θάνατον G1510.2.3 έστιν G266 αμαρτία G4314 προς G2288 θάνατον G3756 ου G4012 περί G1565 εκείνης G3004 λέγω G2443 ίνα G2065 ερωτήση