Bible verses about science | Indonesian

Bible verses about "science" | Indonesian

Genesis 1:1-31

1 Pada mulanya, waktu Allah mulai menciptakan alam semesta, 2 bumi belum berbentuk, dan masih kacau-balau. Samudra yang bergelora, yang menutupi segala sesuatu, diliputi oleh gelap gulita, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. 3 Allah berkata, "Jadilah terang!" Lalu ada terang. 4 Allah senang melihat hal itu. Lalu dipisahkan-Nya terang itu dari gelap, 5 dan dinamakan-Nya terang itu "Siang" dan gelap itu "Malam". Malam lewat, dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. 6 Kemudian Allah berkata, "Jadilah sebuah kubah untuk membagi air itu menjadi dua, dan menahannya dalam dua tempat yang terpisah." Lalu hal itu terjadi. Demikianlah Allah membuat kubah yang memisahkan air yang ada di bawah kubah itu dari air yang ada di atasnya. 7 (1:6) 8 Kubah itu dinamakan-Nya "Langit". Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. 9 Kemudian Allah berkata, "Hendaklah air yang ada di bawah langit mengalir ke satu tempat, sehingga tanah akan kelihatan." Lalu hal itu terjadi. 10 Allah menamakan tanah itu "Darat", dan kumpulan air itu dinamakan-Nya "Laut". Dan Allah senang melihat hal itu. 11 Allah berkata lagi, "Hendaklah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan, yaitu jenis yang menghasilkan biji-bijian dan jenis yang menghasilkan buah-buahan." Lalu hal itu terjadi. 12 Demikianlah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Dan Allah senang melihat hal itu. 13 Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. 14 Kemudian Allah berkata, "Hendaklah ada benda-benda terang di langit untuk menerangi bumi, untuk memisahkan siang dari malam, dan untuk menunjukkan saat mulainya hari, tahun, dan hari raya agama." Maka hal itu terjadi. 15 (1:14) 16 Demikianlah Allah membuat kedua benda terang yang besar, yaitu matahari untuk menguasai siang, dan bulan untuk menguasai malam; selain itu dibuat-Nya juga bintang-bintang. 17 Allah menempatkan benda-benda terang itu di langit untuk menerangi bumi, 18 untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Dan Allah senang melihat hal itu. 19 Malam lewat, dan jadilah pagi. Itulah hari yang keempat. 20 Kemudian Allah berkata, "Hendaklah di dalam air berkeriapan banyak macam makhluk hidup, dan di udara beterbangan banyak burung-burung." 21 Maka Allah menciptakan binatang-binatang raksasa laut, dan segala jenis makhluk yang hidup di dalam air, serta segala jenis burung. Dan Allah senang melihat hal itu. 22 Allah memberkati semuanya itu dengan memberi perintah kepada makhluk yang hidup di dalam air supaya berkembang biak dan memenuhi laut, dan kepada burung-burung supaya bertambah banyak. 23 Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang kelima. 24 Kemudian Allah berkata, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang darat, yang jinak dan yang liar, besar maupun kecil." Lalu hal itu terjadi. 25 Demikianlah Allah membuat semuanya itu dan ia senang melihat hal itu. 26 Kemudian Allah berkata, "Sekarang Kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti Kita dan menyerupai Kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil." 27 Demikianlah Allah menciptakan manusia, dan dijadikannya mereka seperti diri-Nya sendiri. Diciptakan-Nya mereka laki-laki dan perempuan. 28 Kemudian diberkati-Nya mereka dengan ucapan "Beranakcuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Kamu Kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. 29 Untuk makananmu Kuberikan kepadamu segala jenis tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan. 30 Tetapi kepada segala burung dan binatang liar lainnya, Kuberikan rumput dan tanaman berdaun sebagai makanannya." Maka hal itu terjadi. 31 Allah memandang segala sesuatu yang telah dibuat-Nya itu, dan Ia sangat senang. Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang keenam.

Job 26:7-14

7 Allah membentangkan langit, di atas samudra, dan menggantungkan bumi pada ruang hampa. 8 Dimuati-Nya awan dengan air berlimpah-limpah, namun awan itu tidak robek karena beratnya. 9 Disembunyikan-Nya wajah bulan purnama di balik awan yang telah dibentangkan-Nya. 10 Digambar-Nya lingkaran pada muka lautan untuk memisahkan terang dari kegelapan. 11 Bila Ia menghardik dengan suara menggelegar, tiang-tiang penyangga langit gemetar. 12 Samudra ditaklukkan oleh kuasa-Nya dan Rahab pun dihajar oleh kemahiran-Nya. 13 Napas-Nya menyapu langit hingga cerah sekali; tangan-Nya membunuh naga yang nyaris lari. 14 Tetapi semua itu hanya pertanda kuasa-Nya; hanya bisikan yang sampai di telinga kita. Betapa sedikit pengertian kita tentang Allah dan hebatnya kuasa-Nya!"

Proverbs 8:27

27 Aku menyaksikan ketika langit dihamparkan, dan cakrawala direntangkan di atas lautan,

Genesis 1:27

27 Demikianlah Allah menciptakan manusia, dan dijadikannya mereka seperti diri-Nya sendiri. Diciptakan-Nya mereka laki-laki dan perempuan.

Job 38:4

4 Sudah adakah engkau ketika bumi Kujadikan? Jika memang luas pengetahuanmu, beritahukan!

Colossians 1:17

17 Sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah terlebih dahulu ada. Dan karena Dialah juga maka segala sesuatu berada pada tempatnya masing-masing.

Job 26:7

7 Allah membentangkan langit, di atas samudra, dan menggantungkan bumi pada ruang hampa.

Romans 1:20

20 Semenjak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaan-Nya sebagai Allah dan kuasa-Nya yang abadi, sudah dapat difahami oleh manusia melalui semua yang telah diciptakan. Jadi manusia sama sekali tidak punya alasan untuk membenarkan diri.

1 Timothy 6:20

20 Apa yang sudah dipercayakan kepadamu, jagalah itu baik-baik, Timotius! Jauhilah percakapan-percakapan yang tidak berguna dan perdebatan-perdebatan mengenai hal-hal yang secara keliru disebut "Pengetahuan".

Ecclesiastes 1:13-17

13 Aku bertekad untuk menyelidiki dan mempelajari dengan bijaksana segala yang terjadi di dunia ini. Nasib yang disediakan Allah bagi kita sungguh menyedihkan. 14 Aku telah melihat segala perbuatan orang di dunia ini. Percayalah, semuanya itu sia-sia, seperti usaha mengejar angin. 15 Yang bengkok tak dapat diluruskan, dan yang tak ada tak dapat dihitung. 16 Pikirku, "Aku ini telah menjadi orang penting dan arif, jauh lebih arif daripada semua orang yang memerintah di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan banyak pengetahuan dan ilmu." 17 Maka aku bertekad untuk mengetahui perbedaan antara pengetahuan dan kebodohan, antara kebijaksanaan dan kedunguan. Tetapi ternyata aku ini seperti mengejar angin saja.

Ecclesiastes 1:6-7

6 Angin bertiup ke selatan, lalu berhembus ke utara; ia berputar-putar, lalu kembali lagi. 7 Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tak kunjung penuh. Airnya kembali ke hulu sungai, lalu mulai mengalir lagi.

Isaiah 40:22

22 Yang menciptakannya bertakhta di atas bulatan bumi, penduduknya tampak kecil seperti belalang. Ia membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah untuk didiami.

Genesis 1:1

1 Pada mulanya, waktu Allah mulai menciptakan alam semesta,

Psalms 104:5

5 Dengan kukuh bumi Kaupasang pada alasnya, sehingga tak akan goyang untuk selamanya.

Isaiah 40:12

12 Siapa menakar samudra dengan lekuk tangannya, atau mengukur angkasa dengan jengkal? Siapa menakar tanah bumi dengan takaran atau menimbang gunung dan bukit dengan dacing?

Job 38:4-30

4 Sudah adakah engkau ketika bumi Kujadikan? Jika memang luas pengetahuanmu, beritahukan! 5 Siapakah menentukan luasnya dunia? Siapakah membentangkan tali ukuran padanya? Tahukah engkau jawabannya? 6 Bagaimanakah tiang-tiang penyangga bumi berdiri teguh? Siapa meletakkan batu penjuru dunia dengan kukuh, 7 pada waktu bintang-bintang pagi bernyanyi bersama dan makhluk-makhluk surga bersorak-sorak gembira. 8 Siapakah menutup pintu untuk membendung samudra ketika dari rahim bumi membual keluar airnya? 9 Akulah yang menudungi laut dengan awan dan membungkusnya dengan kegelapan. 10 Aku menentukan batas bagi samudra dan dengan pintu terpalang Aku membendungnya. 11 Kata-Ku kepadanya, 'Inilah batasnya. Jangan kaulewati! Di sinilah ombak-ombakmu yang kuat harus berhenti.' 12 Hai Ayub, pernahkah engkau barang sekali, menyuruh datang dinihari? 13 Pernahkah engkau menyuruh fajar memegang bumi dan mengebaskan orang jahat dari tempat mereka bersembunyi? 14 Terang siang menampakkan dengan jelas gunung dan lembah seperti cap pada tanah liat dan lipatan pada sebuah jubah. 15 Terang siang terlalu cerah bagi orang tak bertuhan, dan menahan mereka melakukan kekerasan. 16 Pernahkah engkau turun ke sumber laut, jauh di dasarnya? Pernahkah engkau berjalan-jalan di lantai samudra raya? 17 Pernahkah orang menunjukkan kepadamu gapura di depan alam maut yang gelap gulita? 18 Dapatkah engkau menduga luasnya dunia? Jawablah jika engkau mengetahuinya. 19 Tahukah engkau dari mana datangnya terang, dan di mana sebenarnya sumber kegelapan? 20 Dapatkah engkau menentukan batas antara gelap dan terang? atau menyuruh mereka pulang setelah datang? 21 Tentu engkau dapat, karena engkau telah tua, dan ketika dunia diciptakan, engkau sudah ada! 22 Pernahkah engkau mengunjungi gudang-gudang-Ku tempat salju dan hujan batu, 23 yang Kusimpan untuk masa kesukaran, untuk waktu perang dan hari-hari pertempuran? 24 Tahukah engkau tempat matahari berpangkal? atau dari mana angin timur berasal? 25 Siapakah yang menggali saluran bagi hujan lebat dan memberi jalan bagi guruh dan kilat? 26 Siapakah menurunkan hujan ke atas padang belantara, dan ke atas tanah yang tak dihuni manusia? 27 Siapakah menyirami bumi yang kering dan merana sehingga rumput bertunas semua? 28 Apakah hujan mempunyai ayah kandung? Siapa bapa titik-titik air embun? 29 Apakah air es mempunyai ibu? Siapa melahirkan embun beku? 30 Siapa mengubah air menjadi batu, dan membuat permukaan laut menjadi kaku?

Psalms 111:2

2 Sungguh ajaib perbuatan-perbuatan TUHAN, layak diselidiki oleh orang-orang yang menyukainya.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.