Bible verses about "drama" | Indonesian

Psalms 91:1-16

1 Orang yang berlindung pada Yang Mahatinggi, dan tinggal dalam naungan Yang Mahakuasa, 2 boleh berkata kepada TUHAN, "Engkaulah pembela dan pelindungku, Allahku, pada-Mulah aku percaya." 3 Ia akan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi, dan dari penyakit yang membawa maut. 4 Ia akan menudungi engkau dengan sayap-Nya, sehingga engkau aman dalam naungan-Nya; kesetiaan-Nya seperti perisai yang melindungi engkau. 5 Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam, atau serangan mendadak di waktu siang; 6 akan bencana yang datang di waktu gelap, atau kehancuran yang menimpa di tengah hari. 7 Biar seribu orang tewas di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi engkau sendiri tak akan cedera. 8 Bila engkau memandang di sekelilingmu, engkau melihat orang jahat kena pembalasan. 9 Sebab engkau menjadikan TUHAN pembelamu, Yang Mahatinggi kaujadikan pelindungmu. 10 Maka engkau tak akan kena bencana, rumahmu tak akan kena ditimpa malapetaka. 11 Allah menyuruh malaikat-Nya menjagai engkau, untuk melindungi engkau ke mana saja engkau pergi. 12 Mereka akan mengangkat engkau di telapak tangannya, supaya kakimu jangan tersandung pada batu. 13 Engkau akan melangkahi ular dan singa, menginjak singa muda dan ular berbisa. 14 Kata TUHAN, "Orang yang mencintai Aku akan Kuselamatkan, yang mengakui Aku akan Kulindungi. 15 Kalau ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawabnya. Di waktu kesesakan, Aku akan menolong dia; dia akan Kuluputkan dan Kuberi kehormatan. 16 Dia akan Kupuaskan dengan umur panjang, dan Kuselamatkan."

Ecclesiastes 1:1-18

1 Kata-kata dalam buku ini berasal dari Sang Pemikir, putra Daud, yang menggantikan Daud menjadi raja di Yerusalem. 2 Sang Pemikir berkata: Semuanya sia-sia dan tidak berguna! Hidup itu percuma, semuanya tak ada artinya. 3 Seumur hidup kita bekerja, memeras keringat. Tetapi, mana hasilnya yang dapat kita banggakan? 4 Keturunan yang satu muncul dan keturunan yang lain lenyap, tetapi dunia tetap sama saja. 5 Matahari masih terbit dan masih pula terbenam. Dengan letih ia kembali ke tempatnya semula, lalu terbit lagi. 6 Angin bertiup ke selatan, lalu berhembus ke utara; ia berputar-putar, lalu kembali lagi. 7 Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tak kunjung penuh. Airnya kembali ke hulu sungai, lalu mulai mengalir lagi. 8 Segalanya membosankan dan kebosanan itu tidak terkatakan. Mata kita tidak kenyang-kenyang memandang; telinga kita tidak puas-puas mendengar. 9 Apa yang pernah terjadi, akan terjadi lagi. Apa yang pernah dilakukan, akan dilakukan lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. 10 Ada orang yang berkata, "Lihatlah, ini baru!" Tetapi, itu sudah ada sebelum kita lahir. 11 Orang tak akan ingat kejadian di masa lalu. Begitu pun kejadian sekarang dan nanti, tidak akan dikenang oleh orang di masa mendatang. 12 Aku, Sang Pemikir, memerintah di Yerusalem sebagai raja atas Israel. 13 Aku bertekad untuk menyelidiki dan mempelajari dengan bijaksana segala yang terjadi di dunia ini. Nasib yang disediakan Allah bagi kita sungguh menyedihkan. 14 Aku telah melihat segala perbuatan orang di dunia ini. Percayalah, semuanya itu sia-sia, seperti usaha mengejar angin. 15 Yang bengkok tak dapat diluruskan, dan yang tak ada tak dapat dihitung. 16 Pikirku, "Aku ini telah menjadi orang penting dan arif, jauh lebih arif daripada semua orang yang memerintah di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan banyak pengetahuan dan ilmu." 17 Maka aku bertekad untuk mengetahui perbedaan antara pengetahuan dan kebodohan, antara kebijaksanaan dan kedunguan. Tetapi ternyata aku ini seperti mengejar angin saja. 18 Sebab semakin banyak hikmat kita, semakin banyak pula kecemasan kita. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak pula kesusahan kita.

Psalms 23:1-6

1 Mazmur Daud. TUHAN bagaikan seorang gembala bagiku, aku tidak kekurangan. 2 Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku menuju air yang tenang. 3 Ia memberi aku kekuatan baru, dan menuntun aku di jalan yang benar, sesuai dengan janji-Nya. 4 Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. 5 Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. 6 Aku tahu Engkau baik kepadaku, dan selalu mengasihi aku. Maka aku boleh diam di Rumah-Mu, selama hidupku.

Ezekiel 4:4-8

4 Lalu berbaringlah miring ke kiri, dan Aku akan menimpakan kesalahan bangsa Israel kepadamu. Selama 390 hari engkau akan berbaring begitu dan menderita sengsara karena kesalahan mereka. Sehari engkau berbaring begitu melambangkan satu tahun hukuman bangsa Israel. 5 (4:4) 6 Setelah itu, berbaringlah miring ke kanan dan rasakanlah hukuman atas kesalahan Yehuda empat puluh hari lamanya, satu hari melambangkan satu tahun hukuman mereka. 7 Pandanglah pengepungan Yerusalem. Acungkanlah tinjumu kepada kota itu dan sampaikanlah pesan-Ku tentang hukuman bagi mereka. 8 Engkau akan Kuikat sehingga tak dapat membalikkan tubuhmu dari kiri ke kanan atau sebaliknya sampai pengepungan itu berakhir.

Exodus 20:5

5 Jangan menyembah patung semacam itu, karena Akulah TUHAN Allahmu, dan Aku tak mau disamakan dengan apa pun. Orang-orang yang membenci Aku, Kuhukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat.

Ezekiel 18:20

20 Orang yang berbuat dosa, dialah yang akan mati. Anak tidak harus menanggung akibat dari kesalahan ayahnya; sebaliknya, ayah pun tidak harus menanggung akibat dari dosa-dosa anaknya. Orang yang baik akan mendapat ganjaran yang baik karena perbuatannya yang baik. Dan orang yang jahat akan menderita akibat dari kejahatannya.

Philippians 3:16

16 Namun hal ini hendaknya diperhatikan: Kita harus tetap hidup menurut peraturan yang sudah kita ikuti sampai saat ini.

Galatians 5:16-17

16 Maksud saya begini: Biarlah Roh Allah membimbing kalian dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. 17 Sebab keinginan manusia bertentangan dengan keinginan Roh Allah, dan keinginan Roh Allah bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling berlawanan, sehingga kalian tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan.

Galatians 5:15

15 Tetapi kalau kalian saling cakar-mencakar, awas, nanti kalian sama-sama hancur.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.