Bible verses about "vegetables" | Haitian

Daniel 1:12

12 -Pandan dis jou ban nou legim ase pou n' manje ak dlo pou nou bwè.

Genesis 9:3

3 Koulye a, nou gen dwa manje tout kalite bèt vivan k'ap mache, tout kalite fèy vèt. Mwen ban nou tout pou manje.

Genesis 1:29

29 Bondye di. Gade. Mwen ban nou tout kalite plant ki bay grenn ak tout kalite pyebwa ki bay fwi ak grenn pou nou manje.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.