Bible verses about "wasting" | DSV_Strongs

Leviticus 19:9-10

  9 H7105 Als gij ook den oogst H776 uws lands H7114 [H8800] inoogsten zult H6285 , gij zult den hoek H7704 uws velds H3615 [H8762] niet ganselijk afoogsten H7105 , en dat van uw oogst H3951 op te zamelen is H3950 [H8762] , niet opzamelen.
  10 H3754 Insgelijks zult gij uw wijngaard H5953 [H8779] niet nalezen H6528 , en de afgevallen bezien H3754 van uw wijngaard H3950 [H8762] niet opzamelen H6041 ; den arme H1616 en den vreemdeling H5800 [H8799] zult gij die overlaten H3068 ; Ik ben de HEERE H430 , uw God!

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.