Bible verses about science | Croatian

Bible verses about "science" | Croatian

Genesis 1:1-31

1 U početku stvori Bog nebo i zemlju. 2 Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. 3 I reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost. 4 I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. 5 Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro - dan prvi. 6 I reče Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako. 7 Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. 8 A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro - dan drugi. 9 I reče Bog: "Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!" I bi tako. 10 Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro. 11 I reče Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako. 12 I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. 13 Tako bude večer, pa jutro - dan treći. 14 I reče Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, 15 i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako. 16 I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde. 17 I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, 18 da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. 19 Tako bude večer, pa jutro - dan četvrti. 20 I reče Bog: "Nek' povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek' polete nad zemljom, svodom nebeskim!" I bi tako. 21 Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro. 22 I blagoslovi ih govoreći: "Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!" 23 Tako bude večer, pa jutro - dan peti. 24 I reče Bog: "Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!" I bi tako. 25 I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro. 26 I reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!" 27 Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. 28 I blagoslovi ih Bog i reče im: "Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!" 29 I doda Bog: "Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu! 30 A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima što puze po zemlji u kojima je dah života - neka je za hranu sve zeleno bilje!" I bi tako. 31 I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro - dan šesti.

Job 26:7-14

7 On povrh praznine Sjever razapinje, on drži zemlju o ništa obješenu. 8 On zatvara vodu u svoje oblake, a oblaci se pod njome ne prodiru. 9 On zastire puno lice mjesečevo razastirući svoj oblak preko njega. 10 On je na vodi označio kružnicu gdje prestaje svjetlost i tmine počinju. 11 Svodu se nebeskom potresu stupovi i premru od straha kada on zaprijeti. 12 Svojom je snagom on ukrotio more i neman Rahaba smrvio mudrošću. 13 Nebesa je svojim razbistrio dahom, a ruka mu je brzu zmiju probola. 14 Sve to samo djelić je djela njegovih, od kojih tek slabu jeku mi čujemo. Ali tko će shvatit' grom njegove moći?"

Proverbs 8:27

27 kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana.

Genesis 1:27

27 Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.

Job 38:4

4 Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako ti je znanje sigurno.

Colossians 1:17

17 on je prije svega i sve stoji u njemu.

Job 26:7

7 On povrh praznine Sjever razapinje, on drži zemlju o ništa obješenu.

Romans 1:20

20 Uistinu, ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike.

1 Timothy 6:20

20 Timoteju, poklad čuvaj kloneći se svjetovnoga praznoglasja i proturječja nekog nazovispoznanja,

Ecclesiastes 1:13-17

13 I trudih se da mudrošću istražim i dokučim sve što biva pod nebom; o, kako mučnu zadaću zadade Bog sinovima ljudskim. 14 Vidjeh sve što se čini pod suncem: kakve li ispraznosti i puste tlapnje! 15 Što je krivo, ne može se ispraviti; čega nema, izbrojiti se ne može. 16 Rekoh onda sam sebi: "Gle, stekao sam veću mudrost nego bilo tko od mojih prethodnika u Jeruzalemu. Duh moj sabrao je golemu mudrost i znanje." 17 Mudrost pomnjivo proučih, a tako i glupost i ludost, ali sam spoznao da je to pusta tlapnja.

Ecclesiastes 1:6-7

6 Vjetar puše na jug i okreće se na sjever, kovitla sad ovamo sad onamo i vraća se u novom vrtlogu. 7 Sve rijeke teku u more i more se ne prepunja; odakle teku rijeke, onamo se vraćaju da ponovo počnu svoj tok.

Isaiah 40:22

22 On stoluje vrh kruga zemaljskoga kom su stanovnici poput skakavaca. Kao zastor nebesa je razastro, kao šator za stan razapeo.

Genesis 1:1

1 U početku stvori Bog nebo i zemlju.

Psalms 104:5

5 Zemlju si stavio na stupove njene: neće se poljuljati u vijeke vjekova,

Isaiah 40:12

12 Tko je šakom izmjerio more i nebesa premjerio pedljem? Tko je mjericom izmjerio zemlju i planine na mjerila, a tezuljom bregove?

Job 38:4-30

4 Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako ti je znanje sigurno. 5 Znaš li tko joj je mjere odredio i nad njom uže mjerničko napeo? 6 Na čemu joj počivaju temelji? Tko joj postavi kamen ugaoni 7 dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani? 8 Tko li zatvori more vratnicama kad je navrlo iz krila majčina; 9 kad ga oblakom k'o haljom odjenuh i k'o pelenam' ovih maglom gustom; 10 kad sam njegovu odredio među, vrata stavio sa prijevornicama? 11 Dotle, ne dalje, rekao sam njemu, tu nek' se lomi ponos tvog valovlja! 12 Zar si ikad zapovjedio jutru, zar si kazao zori mjesto njeno, 13 da poduhvati zemlju za rubove i da iz nje sve bezbožnike strese; 14 da je pretvori u glinu pečatnu i oboji je k'o kakvu haljinu. 15 Ona uzima svjetlost zlikovcima i pesnicu im lomi uzdignutu. 16 Zar si ti prodro do izvora morskih, po dnu bezdana zar si kad hodio? 17 Zar su ti vrata smrti pokazali; vidje li dveri kraja mrtvih sjena? 18 Zar si prostranstvo zemlje uočio? Govori, ako ti je znano sve to. 19 Koji putovi u dom svjetla vode, na kojem mjestu prebivaju tmine, 20 da ih odvedeš u njine krajeve, da im put k stanu njihovu pokažeš? 21 Ti znadeš to, tÓa davno ti se rodi, tvojih dana broj veoma je velik! 22 Zar si stigao do riznica snijega i zar si tuče spremišta vidio 23 što ih pričuvah za dane nevolje, za vrijeme boja krvava i rata? 24 Kojim li se putem dijeli munja kada iskre po svoj zemlji prosipa? 25 Tko li je jaz iskopao povodnju, tko prokrčio pute grmljavini 26 da bi daždjelo na kraj nenastanjen, na pustinju gdje žive duše nema, 27 da bi neplodnu napojio pustoš, da bi u stepi trava izniknula? 28 Ima li kiša svoga roditelja? Tko je taj koji kapi rose rađa? 29 Iz čijeg li mraz izlazi krila, tko slanu stvara što s nebesa pada? 30 Kako čvrsnu vode poput kamena i led se hvata površja bezdana?

Psalms 111:2

2 Silna su djela Jahvina, $DALET nek' razmišljaju o njima svi koji ih ljube. $HE

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.