Bible verses about "science" | Bulgarian

Genesis 1:1-31

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Job 26:7-14

7 Той простира севера над празнотата, окача земята на нищо.8 Връзва водите в облаците Си, но пак облакът под тях не се съдира.9 Покрива лицето на престола Си, като разпростира облака Си над него.10 Поставил е граница върху кръга на повърхността на водите, при края на светлината и мрака.11 Небесните стълбове треперят и се ужасяват при Неговата заплаха.12 Той вълнува морето със силата Си и с разума Си разби Рахав.13 Чрез дъха Му заблестяват небесата, ръката Му пробожда бягащия змей.14 Ето, това са само краищата на Неговите пътища, и колко слаб шепот чуваме от Него! А гърма на силата Му кой ще разбере?

Proverbs 8:27

27 Когато приготвяше небесата, аз бях там. Когато начерта кръг над лицето на бездната,

Genesis 1:27

27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.

Job 38:4

4 Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Изяви, ако имаш разум!

Colossians 1:17

17 и Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи.

Job 26:7

7 Той простира севера над празнотата, окача земята на нищо.

Romans 1:20

20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.

1 Timothy 6:20

20 О, Тимотее, пази това, което ти е поверено, като избягваш нечистите празнословия и възраженията на лъжливо нареченото познание,

Ecclesiastes 1:13-17

13 И предадох сърцето си да издиря и да изследвам чрез мъдрост всичко, което се върши под небето. Тежка работа е дал Бог на човешките синове, за да се трудят в нея.14 Видях всичките дела, които се вършат под слънцето, и ето, всичко е суета и гонене на вятър.15 Кривото не може да се изправи и липсващото не може да се брои.16 Аз говорих в сърцето си и казах: Ето, увеличих и умножих мъдрост повече от всички, които са били преди мен в Ерусалим, и сърцето ми видя изобилие от мъдрост и знание.17 И предадох сърцето си, за да позная мъдрост и да позная лудост и безумие. Разбрах, че и това е гонене на вятър.

Ecclesiastes 1:6-7

6 Вятърът отива на юг и се обръща на север, непрестанно се върти и отива, и в кръгообразните си пътища се връща вятърът.7 Всички реки отиват в морето, а морето не се напълва. На мястото, където реките отиват, там те се връщат да отидат отново.

Isaiah 40:22

22 Той е, който седи над кръга на земята, и жителите й са като скакалци; който простира небето като завеса и го разпъва като шатра за живеене,

Genesis 1:1

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

Psalms 104:5

5 Той е основал земята на основите й, тя няма да се поклати до века.

Isaiah 40:12

12 Кой е премерил водите с шепата си и измерил небесата с педя, побрал в мярка пръстта на земята и претеглил планините с теглилка и хълмовете — с везни?

Job 38:4-30

4 Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Изяви, ако имаш разум!5 Кой определи мерките й? Кажи, ако знаеш! Или кой опъна мерителна връв върху нея?6 На какво се закрепиха основите й? Или кой положи крайъгълния й камък,7 когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божи синове възклицаваха от радост?8 А кой затвори морето с врати, когато избликна и излезе от утробата;9 когато го облякох с облак и го пових с мъгла;10 когато му определих Моята граница и поставих лостове и порти;11 когато казах: Дотук ще идваш, и по-нататък — не, дотук ще спира гордостта на вълните ти?12 В дните си заповядал ли си на утрото и показал ли си на зората мястото й,13 за да обхване краищата на земята и да се отърсят от нея безбожните?14 Тя се променя като глина под печат и всички неща по земята стоят като в дреха.15 А светлината на безбожните се отнема от тях и издигнатата ръка се строшава.16 Проникнал ли си до изворите на морето? Или ходил ли си да изследваш бездната?17 Открили ли са ти се портите на смъртта и видял ли си портите на смъртната сянка?18 Познал ли си широчината на земята? Кажи, ако знаеш всичко това!19 Кой е пътят към обиталището на светлината? И на тъмнината — къде е мястото й,20 за да я заведеш в предела й, да познаваш пътеките до дома й?21 Ти знаеш, защото тогава си роден и е голям броят на дните ти!22 Влизал ли си в съкровищниците на снега, или виждал ли си съкровищниците на градушката,23 които съм запазил за времето на скръб, за деня на бой и война?24 Кой е пътят, по който се разделя светлината и източният вятър се разпръсва по земята?25 Кой отваря потоци за дъждовния порой или път за светкавицата,26 за да навали над безлюдна земя, над пустиня, където няма човек,27 за да насити пустата и запустяла земя и да направи да поникне нежна трева?28 Дъждът има ли баща? Или кой е родил капките на росата?29 От чия утроба излиза ледът и кой ражда сланата небесна?30 Водите се втвърдяват като камък и повърхността на бездната замръзва.

Psalms 111:2

2 Велики са делата на ГОСПОДА, изследвани от всички, които се наслаждават в тях.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.