Bible verses about "intelligent design" | BKR

Genesis 1:27

27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

Romans 1:20

20 Nebo neviditelné věci jeho mohou vidíny býti, když z skutků při stvoření světa stalých rozumem pochopeny bývají, totiž ta jeho věčná moc a Božství, tak aby již byli bez výmluvy,

John 1:3

3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.

Genesis 1:1

1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.