Luke 5:2

  5:2   2532 και and 1492 είδε he saw 1417 δύο two 4143 πλοία boats 2476 εστώτα standing 3844 παρά by 3588 την the 3041 λίμνην lake; 3588-1161 οι δε and the 231 αλιείς fishermen 576 αποβάντες having disembarked 575 απ΄ from 1473 αυτών them 637 απέπλυναν were washing 3588 τα the 1350 δίκτυα nets.