Jeremiah 4:10

  4:10   2532 και And 2036 είπα I said, 5599 ω O 1203 δέσποτα master, 2962 κύριε O lord, 686 άρα Surely 1065 γε indeed 538 απατών in beguiling 538 ηπάτησας you beguiled 3588 τον   2992-3778 λαόν τούτον this people, 2532 και and 3588 την   * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 3004 λέγων saying, 1515 ειρήνη Peace 1510.8.3 έσται will be 1473 υμίν to you; 2532 και whereas 680 άψεται [3shall touch 3588 η 1the 3162 μάχαιρα 2sword] 2193 έως unto 3588 της   5590-1473 ψυχής αυτών their soul.