Psalms 116

Bulgarian(i) 1 (По слав. 115) Любя ГОСПОДА, защото Той чу гласа ми и молбите ми, 2 защото Той приклони ухото Си към мен, и аз ще Го призовавам, докато съм жив. 3 Връзките на смъртта ме обвиха и притесненията на Шеол ме достигнаха; намерих нещастие и скръб. 4 Тогава призовах ГОСПОДНОТО Име: Моля Те, ГОСПОДИ, избави душата ми! 5 Милостив е ГОСПОД и праведен и нашият Бог е състрадателен. 6 ГОСПОД пази простодушните — бях в беда и Той ме спаси. 7 Върни се, душо моя, в покоя си, защото ГОСПОД ти стори добро. 8 Понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и краката ми от подхлъзване, 9 аз ще ходя пред ГОСПОДА в земята на живите. 10 Повярвах, затова говорих. Бях много наскърбен. 11 В тревогата си казах: Всеки човек е лъжлив! 12 Какво да върна на ГОСПОДА за всичките Му благодеяния към мен? 13 Ще вдигна чашата на спасението и ще призова Името на ГОСПОДА. 14 Ще изпълня обещанията си на ГОСПОДА, сега, пред целия Негов народ. 15 Скъпоценна е в очите на ГОСПОДА смъртта на Неговите светии. 16 Моля Те, ГОСПОДИ, защото аз съм Твой слуга; Твой слуга съм, син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми! 17 На Теб ще принеса жертва на благодарност и ще призова Името на ГОСПОДА. 18 Ще изпълня обещанията си на ГОСПОДА, сега, пред целия Негов народ, 19 в дворовете на ГОСПОДНИЯ дом, сред теб, Ерусалиме. Алилуя!