John 10:7

Bulgarian(i) 7 Тогава Иисус пак каза: Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овцете.