1 Thessalonians

Bulgarian(i) 1 Павел и Сила, и Тимотей до солунската църква в Бог Отец и Господ Иисус Христос: Благодат и мир да бъде на вас! 2 Винаги благодарим на Бога за всички вас и ви споменаваме в молитвите си, 3 като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец за вашата работа във вярата и усилия на любов, и твърдост в надежда в нашия Господ Иисус Христос. 4 Понеже знаем, възлюбени от Бога братя, че Той ви е избрал; 5 защото нашето благовестие не дойде до вас само с думи, но също и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност; както и знаете какви се показахме помежду ви заради вас. 6 И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като приехте словото сред много скръб с радостта на Светия Дух; 7 така че станахте пример на всички вярващи в Македония и Ахая. 8 Защото от вас се прогласи Господното слово не само в Македония и Ахая, но за вашата вяра в Бога се разчу навсякъде, така че няма нужда ние да казваме нищо за нея. 9 Защото самите те разказват за нас – какъв достъп сме имали при вас и как сте се обърнали към Бога от идолите, за да служите на живия и истинен Бог 10 и да очаквате Неговия Син от небесата, когото Той възкреси от мъртвите – Иисус, който ни избавя от идещия гняв.